Späť na zoznam

Naučí nás koronakríza tolerancii?

16. november 2020
Pomaly sa končí rok 2020 a priznajme si, že všetci sme mali určite iné plány.
Či už zdraví, alebo zdravotne znevýhodnení, sme chceli chodiť do práce, škôl či zariadenia sociálnych služieb, za priateľmi, či na dovolenku, alebo len tak nadýchať sa čerstvého vzduchu.
Ale pandémia COVID-19 to zariadila všetko ináč. Bolo nevyhnutné a je stále potrebné chrániť seba, svojich blízkych a mať v podvedomí, že tým robíme ešte omnoho viac, chránime aj tých zraniteľnejších, aj ľudí so zdravotným znevýhodnením.

Možno Vám napadlo, že pani, ktorú stretávate s dcérou na vozíku na Vašej vychádzke so psom, ste tentokrát nestretli už dlhšiu dobu a neviete ako sa má.
Skúšali ste, či nepotrebuje náhodou pomôcť s nákupom, ak žijú len samé?
Spoznávate na vašich doma dištančne vzdelávaných a od rovesníkov izolovaných deťoch, akému vylúčeniu z prirodzeného prostredia čelia? Takáto izolácia je pre deti so zdravotným znevýhodnením a ich rodičov, často dlhodobá vynútená voľba.

16. novembra 1995 prijali členské štáty UNESCO Deklaráciu princípov tolerancie. V roku 1996 Valné zhromaždenie OSN (rezolúciou 51/95) vyzvalo členské štáty OSN, aby 16. novembra dodržiavali Medzinárodný deň tolerancie.

Jana Lowinski, štatutárka Platformy rodín apeluje „Dnes viac ako nikdy predtým, čelíme najväčším výzvam v akceptácií človeka človekom. Počas protipandemických opatrení rozpoznávame, testujeme svoju citlivosť pri obmedzovaní základných slobôd každého jedného z nás. Prosím nezabudnime, že to čím teraz prechádzame všetci, je niečo čo rodiny detí so zdravotným znevýhodnením a ostatné zraniteľné skupiny našej spoločnosti žijú i v časoch bežných. Ak nás môže táto doba niečo naučiť, tak je to práve to, že si to teraz všetci zažívame na vlastnej koži. Dôležité preto bude, čo s touto skúsenosťou spravíme. Akú latku tolerancie inakosti spoločne nadstavíme.“

Platforma rodín detí so zdravotným znevýhodnením, v rámci programu #RodiciaRodicom, počas trvania mimoriadnej situácie súvisiacej s výskytom ochorenia COVID-19, zriadila portál #zvladnemetodoma.
Vznik portálu podporila a na jeho realizácii sa podieľa Nadácia pre deti Slovenska v rámci programu Kto chýba?

Aktivity s cieľom začleniť deti so zdravotným znevýhodnením a ich rodiny do spoločnosti môže Platforma rodín aktuálne realizovať vďaka projektu Spájanie je cesta aj cieľ. Za 13 mesiacov jeho trvania Platforma rodín spolupracovala so 136 organizáciami a inštitúciami, zaškolila 149 rodičov detí so ZZ a vyzbierala 541 podnetov od rodín detí so zdravotným znevýhodnením. Zistiť viac o aktivitách Platformy rodín a podporiť ich môžete na www.platformarodin.sk.

Impressum: Platforma rodín detí so zdravotným znevýhodnením podporuje zmeny, ktoré dosiahnu efektívnejšiu formu podpory osôb so zdravotným znevýhodnením a ich rodín tak, aby viedli od terajšej závislosti k nezávislému spôsobu života. Presadzuje uplatňovanie práva na dostupné a kvalitné vzdelávanie detí so zdravotným znevýhodnením, podporuje spoločné vzdelávanie detí s a bez znevýhodnenia. Poukazuje na nedostupnosť odbornej starostlivosti pre deti so zdravotným znevýhodnením podľa ich špecifických potrieb. S autentickými životnými skúsenosťami sa Platforme rodín doteraz prostredníctvom poradenstva „Rodičia rodičom“ podelilo viac ako 2000 rodín.

Zdieľať

Späť na zoznam