Späť na zoznam

Newsletter č. 1/2020

Milí rodičia, podporovatelia a priatelia,

Platforma rodín detí so zdravotným znevýhodnením Vám v tomto pre nás všetkých “zvláštnom” období posiela pozitívne správy. Prečítajte si ako ľahšie sa dá zvládnuť deň v domácom prostredí. Ako pracujeme v on-line priestore z domu. Ako sme nezastavili našu činnosť a naďalej vykonávame riešenia podnetov pre zlepšenie Vášho a nášho života.

#zvladnemetodoma

je UNIKÁTNYM projektom Plaformy a Nadácie pre deti Slovenska, ktorý vznikol ako riešenie na situáciu COVID-19. Úžasné je, že výsledok tohto projektu je uplatniteľný v našich životoch aj po skončení pandémie.

ČO JE #zvladnemetodoma?
#zvladnemetodoma tvorili pre Vás odborníci a rodičia, s cieľom priniesť návody na prežívanie každodenných výziev v čase pandémie. Na stránke nájdete:

  • tipy ako predísť vyčerpaniu
  • formy podpory na zvládnutie finančnej krízy, ak rodič stratil zamestnanie,
  • tipy, ako primäť dieťa nosiť rúško,
  • tipy ako si s deťmi užiť bežné aktivity počas dňa,
  • mail, kam rodičia môžu písať, ak sa chcú spýtať niečo iných rodičov a
  • mnoho iných zaujímavých podnetov.

#zvladnemetodoma je živý produkt, ktorý je napĺňaný aj Vašimi nápadmi. KLIKNI na https://www.facebook.com/platformarodin/ a napíš nám Tvoj príbeh, podnet, zaujímavé činnosti, ktoré u Vás fungujú. Aj vďaka Tebe takto bude môcť úspech z pokroku a spokojnosť prežívať viac rodín a tak lepšie #zvladnemetodoma. Pri príbehu uveďte prosím poštovú adresu. Za Vašu snahu Vám zašleme rúška #zvladnmetodoma.


Fungujeme aj v „on-line“ čase

Pracujeme z domu. Aj naše deti zostali doma. Tak ako mnohí z Vás aj my sa snažíme zvládať prácu, domácnosť, deti, školu aj varenie :-). Našu prácu a činnosť sme prispôsobili súčasnej situácii. Vyžiadali sme si pre Vás odpovede z ÚPSVAR, MPSVaR SR a MZ SR a odpovedáme na individuálne podnety rodičov:

  • Ako zabezpečiť odľahčovaciu službu rodičom, pre deti, ktoré boli v škole a DSS a teraz je veľmi náročné zvládať celý deň
  • Kde pri výpadku príjmu rodiny žiadať o finančnú pomoc
  • Ako sa doma učiť s dieťaťom so ZZ

Realita 2019 v číslach

41 rokovaní na lepšiu zmenu
23 vytvorených pracovných skupín
15 workshopov a seminárov
13 pripomienkových konaní k zákonom
18 vzdelávaní – ako školitelia aj ako účastníci
31 mediálnych prezentácií pre širokú verejnosť
1. séria vzdelávania Laických poradcov – rodičia detí so zdravotným znevýhodnením, ktorí budú sprevádzať a radiť ostatným rodičom s podobným životným príbehom.


Tento newsletter vznikol vďaka projektu „Spájanie je cesta aj cieľ“. Projekt je podporený z programu ACF – Slovakia, ktorý je financovaný z Finančného mechanizmu EHP 2014-2021. Správcom programu je Nadácia Ekopolis v partnerstve s Nadáciou otvorenej spoločnosti Bratislava a Karpatskou nadáciou.

A vďaka Vašim 2% sa môže realita zlepšiť. ĎAKUJEME

Viac informácií nájdete na TU.


Ak poznáte vo svojom okolí rodinu s dieťaťom so ZZ povedzte jej o nás a prepošlite túto informáciu ďalej. www.platformarodin.sk je jedinečnou organizáciou na zlepšenie Vášho života.


 

Zdieľať

Späť na zoznam