Späť na zoznam

Nominácia našej členky do medzirezortnej pracovnej skupiny k vykonávaniu Dohovoru o právach osôb so ZZ.

Dostali sme list Ministra práce, sociálnych vecí a rodiny, pre nomináciu členky medzirezortnej pracovnej skupiny k vykonávaniu Dohovoru o právach osôb so zdravotným znevýhodnením.

Za Platformu rodín sme nominovali Moniku Fričovú.

Galéria

Zdieľať

Späť na zoznam