Späť na zoznam

Nová telefonická linka na podporu rodičov detí so zdravotným znevýhodnením

+ 421 948 991 444

JE NOVÁ TELEFONICKÁ LINKA NA PODPORU RODIČOV DETÍ SO ZDRAVOTNÝM ZNEVÝHODNENÍM.

Dnes 7.9.2020 spúšťame telefonickú linku v spolupráci s Nadáciou pre deti Slovenska. Linka funguje na princípe peer to peer – rodičia rodičom – a k dispozícii bude trikrát do týždňa.

Utorok       09:00-13:00

Štvrtok       12:00-16:00

Piatok        09:00-13:00

„Vedením online poradenstva a obsluhou telefonickej linky tak rozširujeme našu hlavnú obsahovú činnosť v dlhodobo realizovanom programe Rodičia Rodičom,“ hovorí Zuzana Suchová, laická poradkyňa Platformy rodín detí so zdravotným znevýhodnením.

„V najbližších mesiacoch vznikne sieť laických poradcov z kruhu rodičov, ktorí podobné situácie, aké zažívajú rodičia v núdzi už prekonali. Absolvujú ročný vzdelávací kurz Platformy rodín a budú pripravení podporovať iných,“ doplňuje Monika Fričová, koordinátorka vzdelávania rodičov v Platforme rodín.

Platforma rodín detí so zdravotným znevýhodnením od marca tohto roka prijala 200 podnetov, od rodičov. Už 27 rodičov využilo možnosť individuálnej podpory prostredníctvom emailu inklulinka@platformarodin.sk alebo kontaktného formulára (tu). V štyroch prípadoch spolupracovala s rodičmi aj právnička.

Jedným z prípadov pomoci rodinám s deťmi so zdravotným znevýhodnením a špecifickými potrebami je aj medializovaný prípad diskriminovaného Mareka Vargu s Downovým syndrómom, ktorého pre jeho zdravotné znevýhodnenie neprijali na strednú odbornú školu do 3-ročného oboru chovateľ koní. “V spolupráci s kolegyňou Ľudmilou Belinovou z Platformy rodín sprevádzame Marekových rodičov pri riešení tohto problému, na rokovaniach v základnej škole, na Bratislavskom samosprávnom kraji, aj u komisárky pre osoby so zdravotným postihnutím Zuzany Stavrovskej.  Jeho prípad sa dostal až na stôl verejnej ochrankyne práv Márie Patakyovej,” informuje o jednom z posledných riešených prípadov Zuzana Suchová, tiež aj laická poradkyňa z Platformy rodín.

Pomoc, či už telefonická alebo tá online, sa zameriava na tri hlavné oblasti, ktoré rodičov najčastejšie trápia, a to kompenzácie (príspevkov a pomôcok), vzdelávanie detí a ako postupovať v úradnom styku s inštitúciami. Nemusí však ísť len o podporu rodiča, pri riešení konkrétnej situácie. Inklulinku môžu kontaktovať rodičia aj v prípade, ak cítia potrebu porozprávať sa, prípadne zdieľať pocity s rodičom – laickým poradcom, ktorý má podobnú skúsenosť. Linka, ktorá dostala názov Inklulinka, funguje na báze už spomínaného peer to peer poradenstva. To znamená, že rodičia sa môžu obrátiť na laickú poradkyňu, ktorá ich vypočuje a spoločne sa potom pustia do hľadania riešenia zložitej životnej situácie. V prípade potreby rodič v poradni dokonca odkonzultuje podnet s právničkou špecializujúcou sa práve na oblasť sociálneho práva.

Na stránke projektu Inklulinka máme pre Vás aj vzorové dokumenty odvolaní a žiadostí na úrady alebo do škôl, ktoré si môžete stiahnuť a ďalej s nimi pracovať. Môžete využiť vzory dokumentov v plnom znení alebo si ich po konzultácií s naším poradcom na linke, prípadne v poradni aktualizujete, obmieňate a dopĺňate.

#zvladnemetodoma

V rámci projektu Inklulinka vznikla ešte počas prvej vlny pandémie koronavírusu aj podstránka s názvom #zvladnemetodoma.

Od marca 2020 navštívilo stránku Inklulinky už viac ako dvadsať tisíc užívateľov, najviac ich zaujímali práve rady ako zvládnuť s deťmi koronakrízu (18,73 %), ale vyhľadávali aj vzorové dokumenty na úrady a do škôl (5,54 %).

Na podstránke #zvladnemetodoma naďalej dopĺňame nápady a aktivity zamerané na zvládanie dňa s dieťaťom so zdravotným znevýhodnením, od ranného prebúdzania až po večerné zaspávanie. Súčasťou informácií na www.platformarodin.sk je aj súhrn užitočných zdrojov zameraných na aktuality v oblasti zdravia, vzdelávania a financií. Odkazujú nielen na štátne inštitúcie, ale aj organizácie a nadačné fondy na podporu rodín v neistej životnej situácii.

Zdieľať

Späť na zoznam