Späť na zoznam

Nové letáky pre rodičov detí so ZZ

Vďaka finančnej podpore z Individuálnej dotácie Bratislavského samosprávneho kraja sme vytlačili letáky: Inkluslovník, Presadzovanie práv, Laické poradenstvo a Platforma rodín detí so zdravotným znevýhodnením o tom, aké formy podpory nájdu u nás rodičia detí so zdravotným znevýhodnením.

Galéria

Zdieľať

Späť na zoznam