Späť na zoznam

Od 3.júna budú môcť deti so zdravotným znevýhodnením navštevovať svoje denné centrá v rámci ambulantných sociálnych služieb.

Od 3.júna budú môcť deti so zdravotným znevýhodnením navštevovať svoje denné centrá v rámci ambulantných sociálnych služieb.

Na základe našej minulotýždňovej žiadosti adresovanej  štátnej tajomníčke Soni Gaborčákovej ako aj s podporou  spoločného komunikovania odporúčaní k postupnému uvoľňovaniu ambulantných sociálnych služieb s nezávislou platformou Sociofórum, nám MPSVaR odsúhlasilo zosúladenie režimov postupného poskytovania ambulantných sociálnych služieb s režimom postupného obnovovania výchovy a vzdelávania v rezorte školstva. #SpojmeSa

Zdieľať

Späť na zoznam