Späť na zoznam

Podpora rodinám detí so znevýhodnením od Platformy rodín

Milí rodičia, podporovatelia a spolupracovníci,

Dovoľte, aby sme sa Vám v mene Platformy rodín úprimne poďakovali za Vašu dôveru a spoluprácu v roku 2020. Veríme, že aj v roku 2021 sa naše prepájanie pretaví v nezávislejší – spoločný – normálny život rodín detí so zdravotným znevýhodnením. Prajeme Vám v roku 2021 pevné zdravie, veľa síl a dobra.
Predstavujeme Vám ovocie úsilia tímu Platformy rodín počas roka 2020 v oblasti podpory rodín – program #RodičiaRodičom:

Rozbehli sme #zvládnemetodoma, portál na podporu rodín v koronakríze, za prvé 3 mesiace mal návštevnosť 20 000 zobrazení.

Spustili sme Inklulinku – telefonické a e-mailové laické poradenstvo pre rodiny

Prijali sme viac ako 750 podnetov od rodičov

Zaktualizovali a sprehľadnili sme informačný portál o právach detí so zdravotným znevýhodnením Na čo máme nárok?. Na jednom mieste tu nájdete sústredené najdôležitejšie informácie pre rodiča dieťaťa so zdravotným znevýhodnením s prelinkovaniami na legislatívu a vzory žiadostí a odvolaní

Sprístupnili sme 30 vzorov žiadostí a odvolaní potrebných pre rodičov pri vybavovaní kompenzácií, vzdelávania a sociálnych služieb

Aktualizovali sme jedinečnú aplikáciu Sociálna kalkulačka pre zistenie, na aké príspevky má dieťa nárok

Zaškolili sme 171 rodičov o právach detí so zdravotným znevýhodnením v šiestich regiónoch Slovenska

Vzdelávali sme 14 laických rodičovským poradcov v rozsahu 100 hodín o témach potrebných pre bezpečné a dlhodobo udržateľné laické poradenstvo v rôznych regiónoch Slovenska.


Pozývame aj Vás k tvorbe udržateľnej podpory rodinám formou Vášho individuálneho príspevku


Veľké poďakovanie za to, že sme program #RodičiaRodičom mohli takto rozvinúť, patrí aj partnerom vo financovaní:
ACF – Slovakia, ktorý je financovaný z Finančného mechanizmu EHP 2014-2021
Nadácii pre deti Slovenska a programu Kto chýba?
Nadačnému fondu Dell v nadácii Pontis

Tento newsletter vznikol vďaka projektu „Spájanie je cesta aj cieľ“. Projekt je podporený z programu ACF – Slovakia, ktorý je financovaný z Finančného mechanizmu EHP 2014-2021. Správcom programu je Nadácia Ekopolis v partnerstve s Nadáciou otvorenej spoločnosti Bratislava a Karpatskou nadáciou.

Zdieľať

Späť na zoznam