Späť na zoznam

Prijatie nášho združenia prezidentkou SR pani Zuzanou Čaputovou pri príležitosti Medzinárodného dňa osôb so ZZ v Prezidentskom paláci.

„Ďakujem za všetku koncentrovanú lásku, ktorou rodičia so svojimi deťmi naplnili svojou prítomnosťou Prezidentský palác na stretnutí pri príležitosti Medzinárodného dňa osôb so zdravotným znevýhodnením.“ povedala pani prezidentka.

„Komunita detí so zdravotným znevýhodnením je neviditeľná“, povedala mi Monika Fričová z Platforma rodín detí so zdravotným znevýhodnením. Rodičia z platformy mi na stretnutí rozprávali o živote svojich milovaných detí, o ich každodennom zápase o dôstojnosť, aby mohli čo i len trochu fungovať ako každá iná rodina v bežnom živote. O tom, ako u nás chýbajú podporné služby, o tom ako nepripravené sú často školy a škôlky na vzdelávanie ich detí. Ako zanechali svoje profesie, aby sa dokázali o svoje deti starať, pretože inú alternatívu jednoducho nemali.

Je zjavné, že ako spoločnosť zďaleka nerobíme dosť, aby ste vy aj vaše deti mali podporu, akú potrebujete. Je veľmi potrebné dotiahnuť už začaté reformy vzdelávania detí so špeciálnymi potrebami, k čomu sme sa zaviazali v Pláne obnovy. Potrebujeme tiež posilniť služby včasnej intervencie pre rozvoj dieťaťa a ďalšie služby a veľmi myslieť aj na to, že práve takéto rodiny patria medzi tie, na ktoré najviac dopadá zdražovanie.

Ste inšpiráciou tým, akou ste obrovskou oporou nielen svojim deťom, ale i vzájomne ďalším rodinám. Musíte mať pocit ďaleko väčšej podpory aj našej spoločnosti, ktorej ste rovnocennou súčasťou.

Povedala pani prezidentka počas nášho spoločného stretnutia.

Video z prijatia :https://www.youtube.com/watch?v=-a_d28FPQJk

Zdroj: FB/IG Zuzana Čaputová oficial

Zdieľať

Späť na zoznam