Späť na zoznam

Problém s poradňami riešime ďalej

Situácia je stále akútne zlá a neodkladne potrebujeme riešenie akútneho prepadu dostupnosti, ako aj stratégiu na postupné zvyšovanie dostupnosti poradní a financovanie podporných opatrení.

Vo Výbore pre deti a mládež sme znova 21.3.2023 upozornili na 2 závažné problémy v oblasti vzdelávania:

  1. akútnu situáciu v poradniach, hlavne prepad dostupnosti ich služieb od roku 2023. Výbor prijal uznesenie, že do konca júna majú ministerstvo školstva v spolupráci s ministerstvom financií dodať výboru krízový plán, ako vyriešia, aby sa dostupnosť poradní dostala aspoň na stav spred roka. Prikladáme presné znenie uznesenia.
  2. Nedostatočné financovanie podporných opatrení do septembra 2026, nakoľko aktuálne je v MPK návrh novely zákona o financovní škôl,, ktorý garantuje len platenie asistentov, odborných zamestnancov, pomôcok a pod. do škôl až od septembra 2026. Dovtedy nie je jasné, aký rozsah zaplatí dovtedy štátny rozpočet, koľko eurofondy z Programu Slovensko a koľko Plán obnovy a odolnosti. Výbor sa uzniesol, že MŠ a MF predložia do konca júna 2023 Výboru pre deti a mládež vyčíslené náklady na podporné opatrenia a ich zdroje z vyššie uvedených. Presné znenie uznesenia nájdete v prílohe.

Okrem toho sme v priamom kontakte s ministerstvo školstva, kde sa zúčastňujeme na okrúhlych stoloch práve k poradniam a podporným opatreniam.

Zdieľať

Späť na zoznam