Späť na zoznam

Projekt „Spájanie je cesta aj cieľ“

 

podporený z programu ACF – Slovakia, ktorý je financovaný z Finančného mechanizmu EHP 2014-2021 programu ACF – Slovakia, ktorý je financovaný z Finančného mechanizmu EHP 2014-2021.

Správcom programu je Nadácia Ekopolis v partnerstve s Nadáciou otvorenej spoločnosti Bratislava a Karpatskou nadáciou.


V roku 2019 Platforma rodín detí so zdravotným znevýhodnením na základe hodnotenia odbornej komisie získala grant programu ACF – Slovakia, ktorý je financovaný z Finančného mechanizmu EHP 2014-2021.

Projekt s názvom „Spájanie je cesta aj cieľ“ prináša potrebu spájania sa rodičov a zástupcov ľudí so zdravotným znevýhodnením v prospech zlepšenia kvality života detí aj dospelých so zdravotným znevýhodnením a ich rodín. Veríme, že prostredníctvom projektu pomôžeme vybudovať silnú advokačnú organizáciu, ktorá sa spájaním a budovaním mostov s kompetentnými pričiní o to, aby komunita ľudí so zdravotným znevýhodnením mohla žiť čo najnezávislejší život spolu s ostatnými vo svojom okolí.

Potrebou detí so zdravotným znevýhodnením a ich rodín je napríklad sprístupnenie služieb a vzdelávania, ktoré vyžadujú systémové zmeny. Toto sa dá naplniť, ak budú mať silného obhajcu svojich potrieb akým sa stáva Platforma rodín. Aktivity Platformy rodín do roku 2019 realizovali dobrovoľníci, no vzhľadom na rozsah (viac ako 100 aktivít ročne), to na dobrovoľníckej báze a bez zázemia nie je dlhodobo možné.

Samotní rodičia „nútene“ vylúčení zo spoločnosti sa chcú začleniť do pracovného procesu a mnohí z nich sú motivovaní pre prácu na systémových zmenách v prospech rodín v podobnej situácii.

Projekt popisuje kroky transformácie Platformy rodín na dlhodobo udržateľnú organizáciu tak, aby sme využili potenciál samotných rodičov detí so ZZ, ktorí majú vlastnú skúsenosť a silnú motiváciu pre zmenu v systéme a zároveň záujem zaradiť sa do pracovného pomeru.

Aktivity projektu prebiehajú do septembra 2019 do februára 2021 a zahŕňajú:

  1. Vytvorenie vhodnej organizačnej štruktúry a pracovných miest
  2. Stratégia dlhodobej udržateľnosti Platformy rodín
  3. Vzdelávanie rodičov detí so ZZ
  4. Vytvorenie siete rodičovských poradcov „Rodičia Rodičom“
  5. Prepájanie aktivít organizácie s ďalšími MVO a verejnými inštitúciami

Ďakujeme týmto Finančného mechanizmu EHP za príležitosť sa profesionalizovať a dlhodobo obhajovať práva rodín detí so zdravotným znevýhodnením a správcovi programu Nadácii Ekopolis za efektívnu a trpezlivú podporu pri spustení projektu.

Zdieľať

Späť na zoznam