Späť na zoznam

Rodičia detí so zdravotným znevýhodením sa cítia byť štátom hodení cez palubu.

Stretávajú sa totiž s tým, že úrady práce im odnímajú príspevky na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia. Tento problém sme riešili na ďalšom online stretnutí s Úrad komisára osôb so zdravotným postihnutím.

Úrady práce im pritom príspevky odoberajú nie preto, že by sa zdravotný stav ich detí zlepšil, ale jednoducho preto, že zmenili náhľad na obsah jednotlivých odkázaností a na vyhodnocovanie dôsledkov jednotlivých zdravotných postihnutí.

Rodičia tak zrazu nemajú nárok na pomoc štátu, hoci sa im denná náročnosť starostlivosti o dieťa nijako neznížila.

Systém kompenzácií si zaslúži komplexnú reformu, ktorá by podstatne lepšie spĺňala koncept pomoci. Budeme to ďalej riešiť.

Viac tu:

https://www.komisarprezdravotnepostihnutych.sk/…/Pomaha…
https://www.komisarprezdravotnepostihnutych.sk/…/Pomaha…

Ďakujeme Úrad komisára pre osoby so zdravotným postihnutím za konštruktívny dialóg o mnohých problémoch, mnohých rodičov v oblasti kompenzácii deti so ZZ a čoskoro pokračujeme v začatom dialógu pre presadenie zmien v legislatíve aj v oblasti zdravotníctva a zdravotných pomôcok .

Galéria

Zdieľať

Späť na zoznam