Späť na zoznam

Rodičia detí so zdravotným znevýhodnením ohrození chudobou !

Vo štvrtok 9.6.2022 sme spolu so zástupcami MPSVaR, neziskoviek a zamestnávateľov hovorili na tému

„Jednorodičia ohrození chudobou.! Za pozvanie ďakujeme @1rodič.

Zdôraznili sme:

⭕️potrebu posilniť služby denných stacionárov, denných centier a odľahčovacích služieb – aby sa mohol takýto rodič zamestnať a aspoň z časti finančne zabezpečiť svoju rodinu,

⭕️ pri rodinách s deťmi so ZZ je rozvodovosť veľmi častá, niektoré zahraničné štúdie hovoria o približne 80%,

⭕️ v prípade rozvodu takejto rodiny je odkázaný zostávajúci rodič s dieťaťom len na opatrovateľský príspevok, nakoľko nie je možné sa zamestnať pre nedostupnosť celodennej starostlivosti o svoje dieťa,

⭕️ opatrovateľský príspevok absolútne nepostačuje na pokrytie životných nákladov, nehovoriac o úhradách za terapie a pomôcky,

⭕️ podľa prieskumu nadácie SOCIA rodičia detí so ZZ ročne vynakladajú priemerne 4200 EUR na náklady súvisiace s dieťaťom so ZZ do 7 rokov,

⭕️máme zato, že tieto náklady by mal v zmysle dohovorov hradiť štát.

team @platformy_rodín zastupovala Katka Brešťanská

ilustračné foto: Peter Župník

Galéria

Zdieľať

Späť na zoznam