Späť na zoznam

RTVS – Správy – Nízky invalidný dôchodok versus predĺžené poberanie rodičovského príspevku.

16. máj 2020
Platforma rodín oceňujeme, že vláda v Nariadení č. 102/2020 Z. z. cieleným spôsobom rieši vážnu situáciu rodičov, ktorým v marci a neskôr zanikol nárok na rodičovský príspevok a ocitli sa v krízovej situácií bez akéhokoľvek ďalšieho príjmu.

Podľa tohto Nariadenia však nárok na predlžené poberanie rodičovského príspevku nemajú napr. rodičia, ktorí sú poberateľmi invalidného dôchodku a to ani vtedy, ak ich invalidný dôchodok je výrazne nižší ako rodičovský príspevok a nemajú ani nárok na doplatenie rozdielu do výšky rodičovského príspevku. To je aj prípad pani Lucie.

Veríme, že každý občan tejto krajiny si zaslúži, aby ho štát podporil pri riešení zložitej životnej situácie, obzvlášť ak ide o mamu so zdravotným znevýhodnením, ktorá ma oveľa nižšie šance sa zamestnať a získať tak prijem do rodinného rozpočtu kvôli svojmu zz.

Veríme, že Ministerstvo práce im vo finančnej tiesni pomôže či už jednorazovo napr. formou dotácie na podporu humanitárnej pomoci, ale najmä podpornými opatreniami, ktoré ich situáciu budú riešiť aj z dlhodobého hľadiska.

https://www.rtvs.sk/televizia/archiv/13986/227030

Zdieľať

Späť na zoznam