Späť na zoznam

Sociálny priestor vidieka – pretrvávajúce vylučovanie ľudí so zdravotným znevýhodnením z komunity

Tento týždeň v diskusii “Sociálny priestor vidieka” sme poukázali na pretrvávajúce vylučovanie ľudí so zdravotným znevýhodnením z komunity kvôli nedostatku komunitných služieb napr. odľahčovacej služby, včasnej intervencie a pod. a aj kvôli nedostatočnému porozumeniu ľuďom so zdravotným znevýhodnením a stále pretrvávajúcim predsudkom predovšetkým na vidieku. MPSVaR plánuje v horizonte dvoch rokov projekty na zvyšovanie povedomia a boj proti predsudkom. Okrem toho štátna tajomníčka – pani Gaborčáková opakovane potvrdila plán MPSVaR reformovať posudkový systém, zmenu financovania sociálnych služieb a zavedenie inštitútu inšpekcie v sociálnych veciach.

Diskusiu si zo záznamu môžete pozrieť tu: https://www.youtube.com/watch?v=yyNcaGm_Mi8

Galéria

Zdieľať

Späť na zoznam