Späť na zoznam

Strategickým partnerstvom s UNICEF smerujeme k inklúzii 

Naša rodičovská organizácia bude tohtoročné aktivity realizovať PRE VŠETKY DETI SO ZDRAVOTNÝM ZNEVÝHODNENÍM, aj vďaka PARTNERSTVU s UNICEF-om.

UNICEF je medzivládna organizácia s celosvetovou pôsobnosťou, ktorá sa zameriava na dlhodobú a systematickú pomoc všetkým deťom.

Spustili sme projekt “Podpora inklúzie a starostlivosti o ukrajinské a slovenské deti so zdravotným znevýhodnením a ich rodiny“, v rámci ktorého budeme naďalej podporovať slovenské aj ukrajinské rodiny detí so ZZ, presadzovať ich práva a zrealizujeme našu druhú komunikačnú kampaň.

Sedem rokov úsilia našej rodičovskej organizácie o inkluzívnu spoločnosť znamená aj:

☘️ množstvo podporených detí so ZZ a ich rodín v oblastiach vzdelávania, kompenzácií, či zdravotníctva;

☘️ 1065 aktivít na tlmočenie potrieb rodín na dotknutých ministerstvách a úradoch;

☘️ 8 miliónov videní spotu inkluzívnej kampane #VidimToPodstatne.

V Platforme rodín detí so zdravotným znevýhodnením sme vytvorili sieť laického (rodičovského) poradenstva, ktoré sa tento rok rozšíri do ďalších častí Slovenska, aby sme boli bližšie k vám.

V oblasti presadzovania práv a potrieb detí so ZZ sa nám podarilo dostať zdravotné sestry do škôl. V súčasnosti stojíme pri reforme školstva a dohliadame na to, aby naozaj všetky deti bez rozdielu, mali možnosť vzdelávať sa, a aby k tomu mali potrebnú podporu ukotvenú v zákone a jej financovanie zabezpečil štát.

Všetky naše aktivity sa po vypuknutí konfliktu na Ukrajine rozšírili aj o nezištnú pomoc rodinám a ich deťom so ZZ.  Ukrajinské rodiny, tak ako tie naše, si prešli traumatizujúcim zážitkom pri prijímaní zdravotného znevýhodnenia ich dieťaťa. Teraz si prechádzajú ďalším. Stratili istotu a bezpečie, ktorú my stále máme a nazývame ju DOMOV.

Potrebujú našu podporu a ich spätné väzby poukazujú na nedostatok POROZUMENIA, ktoré sa nedostáva ani deťom so ZZ a ich rodinám.

Sledujte nás, priebežne vás budeme informovať.

Galéria

Zdieľať

Späť na zoznam