Späť na zoznam

Stretnutie so zástupcami Európskej komisie z Directorate-General for Education, Youth, Sport and Culture.

Dňa 24.novembra 2022 sa naša štatutárka Monika Fričová spolu s Viktorom Križom (SKU) stretli so zástupcami Európskej komisie z Directorate-General for Education, Youth, Sport and Culture.

Hovorili sme o nútenom homeschulingu a nútenom individuálnom vzdelávaní pre deti so zdravotným znevýhodnením na Slovensku, ktoré často nemajú prístup k vzdelávaniu v plnom rozsahu a to ani v špeciálnych školách.

Vyjadrili sme naše obavy z neistej budúcnosti reformy podporných opatrení (aby asistenti učiteľa, psychológovia a iní odborníci v školách, pomôcky a iná podpora boli nárokovateľné). Naša neistota pramení z pripomienok Ministerstva financií k reforme o tom, že reformu podporujú, ak sa nenavýši financovanie zo štátneho rozpočtu.

Vyjadrili sme naše obavy zo zníženia dostupnosti poradenského systému od januára 2023, aj neporozumenie ako môže byť 600 asistentov učiteľa (ktorých chce ministerstvo školstva zamestnať v poradniach – nie v školách) záplatou na deficit 7000 miest asistentov učiteľa v systéme.

Poukázali sme aj na pretrvanie problému pre deti s intelektuálnym znevýhodnením dostať sa na strednú školu. V neposlednom rade sme poukázali na dobrú stratégiu včasnej intervencie, ktorá ale nemá záväzok akékoľvek opatrenia financovať zo štátneho rozpočtu.

Túto aktivitu podporilo Veľvyslanectvo USA na Slovensku.

Galéria

Zdieľať

Späť na zoznam