Späť na zoznam

Stretnutie so zástupcami OZ Cesta von

Koncom júna sme v našich nových priestoroch na Hálovej ul. 16 v Bratislave privítali zástupcov občianskeho združenia Cesta von, ktoré v rámci projektu Omama pomáha rozvíjať deti z extrémne chudobných vylúčených komunít v ranom veku 0-3 roky. Dohodli sme sa na spolupráci, najmä v spoločnom presadzovaní našich prienikových tém, s dôrazom na podporu včasnej intervencie pre deti so zdravotným znevýhodnením a deti zo sociálne znevýhodneného prostredia a ich rodiny.

Zdieľať

Späť na zoznam