Späť na zoznam

Vyjadrenie Platformy rodín k navýšeniu opatrovateľského príspevku a pozastaveniu hodinovej sadzby osobnej asistencie

17.6.2020
K návrhu nariadenia vlády, ktorým sa upravuje výška sadzby na jednu hodinu osobnej asistencie a výška peňažného príspevku na opatrovanie z dnešného rokovania Vlády SR poskytujeme na základe oslovenia médií nasledovné stanovisko:

Vítame, že Ministerstvo práce opäť predložilo na rokovanie Vlády SR zvýšenie výšky sadzby na jednu hodinu osobnej asistencie (na 4,82 EUR) a výšky peňažného príspevku na opatrovanie na úroveň sumy čistej minimálnej mzdy (476,74 EUR).

Nakoľko však bola rozhodnutím Vlády SR pozastavená predkladaná valorizácia hodinovej sadzby osobnej asistencie, očakávame, jasnejšie objasnenie tohto rozhodnutia zo strany Ministerstva práce.

Budeme taktiež pozorne sledovať a vyjadrovať sa k tomu, akým spôsobom budú tieto príspevky v blízkej budúcnosti valorizované, prípadne novelizované a sme pripravení spoločne hľadať vhodné riešenia, tak ako sme sa o to pokúšali aj v minulých rokoch.

» Vyjadrenie Platformy rodín k navýšeniu opatrovateľského príspevku a pozastaveniu hodinovej sadzby osobnej asistencie (docx)

Zdieľať

Späť na zoznam