Späť na zoznam

Získali sme finančnú podporu z fondu SK-NIC na prehĺbenie digitálnych zručností laických poradcov.

Platforma rodín detí so zdravotným znevýhodnením, bola vybraná z celkového počtu 176 žiadostí, medzi 12 najlepších projektov, ktoré získali finančnú podporu konkrétne vo výške 9.111.12 Eur, vďaka ktorej budeme môcť zrealizovať prehlbenie digitálnych zručností v tvoriacej sa celoslovenskej sieti laického poradenstva, ktorého druhý beh práve teraz štartujeme.

Projekt a jeho výsledok podporil SK-NIC, a to v rozsahu a znení akceptovanom pre SK-NIC.

Veľmi pekne ďakujeme.

Galéria

Zdieľať

Späť na zoznam