Späť na zoznam

Získali sme medzinárodné ocenenie CENU ZA SOCIÁLNU INOVÁCIU od Európskej asociácie poskytovateľov sociálnych služieb – EASPD Brussels za našu unikátnu sieť rodičovských PEER PORADCOV

Ďakujeme všetkým našim peer poradkyniam a poradcovi, za Vaše vysoké a nezištné nasadenie a tiež všetkým lektorom, supervízorom, ktorí sieť peer poradenstva sprevádzajú, aby bola bezpečná pre nás aj pre rodičov, ktorým radíme.

https://www.platformarodin.sk/poraden…/laicke-poradenstvo/

Obzvlášť v aktuálnej situácii, keď na Slovensku niektorí odsudzujú mimovládky je toto nielen zadosťučinenie za našu tvrdú prácu, ale aj dôkaz, že robíme dobro inovatívne a na európskej úrovni.

Zároveň ďakujeme aj Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky za to, že do pripravovanej novely zákona o sociálnych službách chce peer poradenstvo zaradiť.

V neposlednom rade patrí naša vďaka všetkým našim rodinným príslušníkom, ktorí nás v dobrovoľníckej podpore rodín detí so zdravotným znevýhodnením podporujú a donorom, ktorí prispeli k vytvoreniu siete.

Aktuálne hľadáme zdroje na priebežné vzdelávanie peer poradcov, spolutvorcami podpornej siete môzete byť aj Vy – darovať môžete TU: https://www.platformarodin.sk/podporte-nas/

Video z odovzdávania tohto ocenenia počas konferencie EASPD v Bratislave nájdete od času 3:07:50 TU.

Informácia o ostatných laureátoch ceny za rok 2024 nájdete na stránkach EASPD.

Galéria

Zdieľať

Späť na zoznam