Späť na zoznam

Zúčtovanie dotácie poskytnutej v zmysle VZN č. 44/2018 o poskytovaní dotácií z rozpočtu TTSK.

Vyúčtovanie poskytnutej dotácie TTSK účelovo viazanej na priame náklady súvisiace s potlačením pandémie Covid19.

Zdieľať

Späť na zoznam