Späť na zoznam

Denný stacionár

  • 24. 11. 2021

Sociálna služba je poskytovaná fyzickej osobe, ktorá je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby ak jej stupeň odkázanosti je najmenej III podľa prílohy č. 3 a je odkázaná na sociálnu službu v zariadení len na určitý čas počas dňa. Ak sa poskytuje sociálna služba deťom, poskytuje sa im výchova.

V dennom stacionári sa:

  1. a) poskytuje pomoc pri odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby
  2. sociálne poradenstvo, aj rodine alebo inej fyzickej osobe, ktorá zabezpečuje pomoc fyzickej osobe v domácom prostredí, na účel spolupráce pri sociálnej rehabilitácii
  3. sociálna rehabilitácia
  4. stravovanie
  5. b) zabezpečuje rozvoj pracovných zručností
  6. záujmová činnosť

Príslušný paragraf zo zákona nájdete TU.

Zdieľať

Späť na zoznam