Späť na zoznam

Pre deti so zdravotným znevýhodnením v centrách pre deti a rodiny sa uľahčí prístup ku kompenzáciám….

Prijatím zákona č. 376/2022 Z. z. a novely zákona o kompenzáciách č. 447/2008 Z. z. pomôže zlepšiť podmienky pre zdravotne znevýhodnené deti v týchto centrách.

Aktuálne v centrách pre deti a rodiny(detské domovy) sa nachádza 500 detí so zdravotným znevýhodnením. Často je ich zdravotný stav veľmi vážny. Niektoré z nich sú u profesionálnych náhradných rodičov.
Minulý rok sme upozornili MPSVaR SR na komplikácie pri získavaní kompenzácií pre tieto deti (išlo o kompetenciu riaditeľa, ktorý mal z rozpočtu zariadenia hradiť napríklad pomôcky pre deti so ZZ).

Centrum pre deti a rodiny bude môcť v takomto prípade požiadať v mene dieťaťa so zdravotným znevýhodnením nielen o vyhotovenie parkovacieho preukazu a o priznanie príspevku na osobnú asistenciu ale napr. aj o poskytnutie peňažného príspevku na kúpu pomôcky.

Ilustračné foto: Peter Župník

Galéria

Zdieľať

Späť na zoznam