Eliška Kapitáňová

Eliška Kapitáňová

Domovská organizácia:

Platforma rodín detí so zdravotným znevýhodnením

Martin

  • eliska.kapitanova@platformarodin.sk ‐ +421 911 461 615
  • Región: Martin a Žilinský kraj ‐ „Človek by nemal byť sám... Som tu pre Vás, spoločne určite nájdeme riešenie.“

Najbližšie diagnózy: raritné ochorenia, multisystémové znevýhodnenie, zrakové znevýhodnenie.

Najbližšie témy: raritné diagnózy, zrakový handicap, terapie, pomáhajúce organizácie pre rôzne ZZ, predškolská príprava, vzdelávanie, školy a mimoškolské aktivity pre deti so ZZ, úrady a kompenzácie, manažment života s jedným rodičom a dvoma deťmi s rôznou inakosťou, nadané deti, spoločné hľadanie riešení pre rodiny so zdravotným, sociálnym či finančným znevýhodnením, humanitárna pomoc, nadácie a projekty pre deti so ZZ, pokora voči zdraviu a životu a spoločné hľadanie životnej radosti a nádeje.

Som mamou samoživiteľkou dvoch detí, dcéra 11rokov/nadanie kontra ADD/, syn 7rokov raritné genetické autoinflamačné multisystémové ochorenie FMF, v liečbe Centra pre raritné ochorenia v UNM Martin, autoimunitné ochorenie, zrakové znevýhodnenie. Rada pomôžem v ktorejkoľvek časti sveta, osobne v oblasti Martin, resp. regiónu Turiec.

15 rokov som pracovala ako lektorka a prekladateľka, preto je mi veľmi blízka téma vzdelávania a špeciálnej pedagogiky, nadaných detí, téma inklúzie a integrácie detí so zdravotným znevýhodnením. Dcérina inakosť a synove znevýhodnenie ma priviedli v posledných rokoch do sféry centier, neziskových organizácií, pomáhajúcich a zdravotných organizácií a nadácií. Žijeme sami z vážnych dôvodov, rada pomôžem aj v prípade krízových situácií.