Späť na zoznam

SITUAČNÁ ANALÝZA a posúdenie potrieb detí so zdravotným znevýhodnením a ich rodín z Ukrajiny

Platforma rodín zostavila situačnú analýzu na základe podnetov od rodičov detí so zdravotným znevýhodnením z Ukrajiny, ktorí sa na Slovensku našli útočisko. Opakovane sa stretávajú s nedostatkom špecifickej podpory potrebnej pre ich deti so zdravotným znevýhodnením. V analýze okrem sumarizácie ich potrieb prinášame odporúčania pre zlepšenie vo vybraných oblastiach (napr. zdravotníctvo, vzdelávanie a pod.).

Chceme poďakovať všetkým organizáciám a rodičom, ktoré nám pomohli v zbere dát.

Táto analýza bola realizovaná vďaka finančnej podpore UNICEF.

V prílohe na stiahnutie nájdete plné znenie analýzy v anglickom jazyku.

Galéria

Zdieľať

Späť na zoznam