Späť na zoznam

Inklúzia v školách so Zuzkou Suchovou.

„Inkluzívne vzdelávanie je potrebné chápať, ako základné ľudské právo všetkých žiakov a študentov.“ (Výbor OSN pre práva osôb so zdravotným postihnutím, Všeobecný komentár č. 4 (2016) o práve na inkluzívne vzdelávanie)

Viac na videu: https://www.youtube.com/watch?v=5ehPN7pMLWw

Galéria

Zdieľať

Späť na zoznam