Späť na zoznam

Opatrovanie ľudí so zdravotným znevýhodnením: ZÁKON versus PRAX.

Ďakujeme Právnickej fakulte Trnavskej univerzity v Trnave za príležitosť vystúpiť v diskusii z cyklu Truniverzitné debaty na tému Opatrovanie ľudí so zdravotným postihnutím – zákon verzus prax a so študentami a pedagógmi zdieľať skúsenosti z podnetov, s ktorými sa nás rodičia obracajú v súvislosti s opatrovaním detí so zdravotným znevýhodnením.

Ďakujeme pani Jardekovej a pánovi Smutnému, ktorých sme spoznali vďaka našej linke podpory INKLULINKA, že prijali pozvanie a podelili sa o svoj príbeh.

Galéria

Zdieľať

Späť na zoznam