Späť na zoznam

Platforma reaguje na potreby rodín detí so ZZ, a tak aj napriek prázdninám sme pre rodičov a odborníkov pripravili prednášku/workshop „Práva detí so zdravotným znevýhodnením v sociálnej oblasti a vo vzdelávaní“.

Prednášky sa budú realizovať 17.7.2020 v Košiciach, 18.7.2020 a 25.7.2020 v Poprade. Edukatívne workshopy realizujeme s podporou: Nadačného fondu Dell v Nadácii Pontis a Finančného mechanizmu EHP 2014-2021 v rámci projektu Projekt „Spájanie je cesta aj cieľ“. Správcom programu je Nadácia Ekopolis v partnerstve s Nadáciou otvorenej spoločnosti Bratislava a Karpatskou nadáciou.  

Obsahovou náplňou budú:

1. Kompenzácie, na ktoré má rodina a dieťa nárok:

  • jednotlivé druhy kompenzácií, ich špecifiká a podmienky na ich priznanie (napr. opatrovateľský príspevok, osobná asistencia atď.)
  • postup pri vybavovaní kompenzačných pomôcok (napr. auto, tablet, mixér atď.)

2. Sociálne služby, na ktoré má rodina nárok:

  • jednotlivé formy a podmienky ich poskytnutia (napr. služba včasnej intervencie, odľahčovacia služba a pod.)

3. Stimulácie pre deti so zdravotným znevýhodnením v predškolskom veku:

  • ako ich zabezpečiť už od narodenia, resp. od zistenia neprospievania dieťaťa alebo po stanovení diagnózy (služba včasnej intervencie, centrá špeciálno-pedagogického poradenstva)

4. Dieťa so zdravotným znevýhodnením v škôlke, v škole:

  • vzdelávanie
  • integrácia v bežnej škole verzus špeciálna škola
  • čo je to inklúzia, podmienky a povinnosti rodičov pre dosiahnutie inklúzie dieťaťa so zdravotným znevýhodnením

Tešíme sa na stretnutie a veríme, že aj Vy sa stanete nositeľom zmeny na základe poznania svojich práv.

Zdieľať

Späť na zoznam