Späť na zoznam

Pribudlo 14 nových laických poradcov.

14 laických poradcov úspešne ukončilo 120 hodinový cyklus vzdelávania, aby podporovali rodičov detí so zdravotným znevýhodnením dlhodobo bezpečne. Momentálne sa sieť laického poradenstva rozšírila na 27 rodičov v rôznych regiónoch celého Slovenska a pripravujeme jeho ďalšie rozširovanie v roku 2023.

Vzdelávanie bolo podporené z dotačnej schémy Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR Programy pre mládež na roky 2014 – 2021, ktorú administruje IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže a nadáciou Pomoc druhému.

Galéria

Zdieľať

Späť na zoznam