Späť na zoznam

Stratégia včasnej intervencie 2022-2030

PRIPOMIENKOVANIE PREBIEHA DO 20. 01. 2022.

Tento materiál môže byť pokladom na zaistenie dostupnosti podpory deti so zdravotným znevýhodnením (a aj zo soc. znevýhodneného prostredia) v ranom veku a tiež podkladom na prepojenie fyzioterapie a iných zdravotníckych výkonov, odborných činností poradenstva a prevencie v školstve a sociálnej služby včasnej intervencie v prospech dieťaťa.

Platforma rodín bola súčasťou jej prípravy. Veľa našich pripomienok bolo akceptovaných. Rozpor v popise súčasného stavu v kapitolách 2.3 a 3.7 a nedostatočné kvantifikovanie cieľov zostali zatiaľ nezapracované.

Text Stratégie nájdete na https://www.slov-lex.sk/legisl…/-/SK/dokumenty/LP-2021-805

Budeme vďační za Vaše návrhy a komentáre na mail monika.fricova@platformarodin.sk.

Ďakujeme všetkým MVO a rodičom, ktorí s nami na presadzovaní dostupnej a koordinovanej včasnej intervencie spolupracujú.

Galéria

Zdieľať

Späť na zoznam