Späť na zoznam

Stretnutie s Úradom komisárky pre osoby so zdravotným znevýhodnením o cielenej podpore pre utečencov z Ukrajiny.

S Úradom komisárky pre osoby so zdravotným postihnutím sme včera diskutovali o potrebe nevyhnutnej cielenej podpory ľuďom so zdravotným znevýhodnením, ktorý našli u nás útočisko pred vojnou na Ukrajine.

Napriek už zverejnenej mediálnej správe z MPSVaR o priamej finančnej pomoci na základe podpísaného Memoranda o spolupráci s Detským fondom OSN (UNICEF) a Medzinárodnou organizáciou pre migráciu (IOM), určenú osobám, ktoré zabezpečujú starostlivosť o deti a dospelých so zdravotným znevýhodnením  sa táto podpora zatiaľnerealizuje. Informovali sme sa, že na Inklulinke Platformy rodín i Úrade komisárky už evidujeme prosby o pomoc, ako a kde  sa o túto podporu môžu uchádzať. Dohodli sme sa, že vyvinieme maximálne úsilie, aby sa táto cielená podpora mohla začať realizovať.

#RodiciaRodicom, #ohranaprav

Viac na: https://www.platformarodin.sk/poradenstvo/ukraine/

Galéria

Zdieľať

Späť na zoznam