Späť na zoznam

Tento rok máme opäť strategického partnera a spolu s UNHCR smerujeme k inklúzii 

Naša rodičovská organizácia bude pokračovať v realizácii aktivít pre VŠETKY DETI SO ZDRAVOTNÝM ZNEVÝHODNENÍM, a to vďaka PARTNERSTVU s UNHCR.

UNHCR je medzivládna organizácia s celosvetovou pôsobnosťou, ktorá pôsobí v Slovenskej republike už 30 rokov. Úrad vysokého komisára OSN pre utečencov je úrad OSN (často rozpoznávané ako UNHCR), ktorého cieľom je zachraňovať životy, chrániť práva a budovať lepšiu budúcnosť pre ľudí, ktorí sú nútení opustiť svoje domovy kvôli konfliktom a prenasledovaniu.

Na začiatku roka 2024 sme podpísali 3 ročnú rámcovú dohodu s UNHCR a následne sme v marci 2024 sme spoločne spustili projekt “Inklúzia utečencov a slovenských rodín detí so zdravotným znevýhodnením do spoločnosti na Slovensku“, v rámci ktorého budeme naďalej robiť podujatia pre rodiny ukrajinskej a iných národností, informovať ich právach a presadzovať ich práva na národnej úrovni.

V nedávnom prieskume UNHCR o ukrajinských utečencoch v Európe malo 17 % skúmaných domácností s dvoma dospelými a nezaopatreným dieťaťom člena so zdravotným znevýhodnením.  Analýza, ktorú uskutočnila Platforma rodín detí so zdravotným znevýhodnením prišla k záverom, že :

– deti so zdravotným postihnutím z Ukrajiny nie sú zapísané do škôl, pretože školy nemajú žiadne podporné opatrenia na ich zabezpečenie,

– rodičia detí so zdravotným postihnutím z Ukrajiny sú nútení zostať doma bez práce a starať sa o svoje deti, majú nedostatok informácií o svojich právach a možnostiach, často sa cítia segregovaní a vnímajú peer podporu  ako na účinnú, užitočnú a vítanú,

– existujú veľké prekážky v prístupe k špecializovaným terapiám, zdravotnej starostlivosti, vzdelávaniu a sociálnym službám, ktorým musia deti so zdravotným postihnutím a ich rodiny z Ukrajiny čeliť.

Všetky naše aktivity sa po vypuknutí konfliktu na Ukrajine rozšírili aj o nezištnú pomoc rodinám a ich deťom so zdravotným znevýhodnením z Ukrajiny. 

Projektové aktivity budú organizované pre utečencov a pre slovenské rodiny detí so zdravotným postihnutím s cieľom vytvoriť rôznorodé a zmiešané komunity. Prínosy takejto koncepcie sú dvojnásobné, pretože podporujú a pomáhajú obom spomínaným skupinám.

Regionálne podporné centrá Platformy rodín v Bratislave a Košiciach budú poskytovať skupinovú podporu utečeneckým a slovenským rodičom detí so zdravotným postihnutím, aby sa mohli zapojiť do miestnej komunity a tiež riešiť každodenné problémy, s ktorými sa ich deti a rodiny stretávajú pri riešení bariér v zdravotníctve, vzdelávaní a sociálnej oblasti  na národnej, regionálnej aj lokálnej úrovni. Zároveň budeme informovať rôznymi sociálnymi kanálmi o aktivitách Platformy rodín a právach odídencov z Ukrajiny.

Budeme radi, ak sa k nám pridáte a zapojíte sa do aktivít našich regionálnych centier a pomôžete nám vytvárať inkluzívnu komunitu.

Galéria

Zdieľať

Späť na zoznam