Späť na zoznam

Viac ako 50 MILIÓNOV € ROČNE platia rodičia DETÍ SO ZDRAVOTNÝM ZNEVÝHODNENÍM za stimulácie, ktoré MÁ HRADIŤ ŠTÁT !

táto suma je násobkom počtu detí so zdravotným znevýhodnením do 7 rokov (IVP, 2019) a sumy 2.457,- Eur, ktorú rodina priemerne ročne platí za stimulácie (Socia, 2020).

A to nie je všetko: Tieto služby nie sú koordinované. Ich skladba záleží na tom, aké má rodič informácie a k čomu má prístup (regionálne aj finančne). Inštrukcie od viacerých odborníkov je častokrát zložité zapracovať do života rodiny. Myslíme si, že služby by mali zahŕňať VŠETKY oblasti podpory vývinu dieťaťa, vrátane podpory a poradenstvo rodine. Mali by byť DOSTUPNÉ a POSKYTOVANÉ PRIAMO V PRIRODZENOM PROSTREDÍ RODINY.

Tieto zistenia sme prezentovali zástupcom ministerstva školstva, zdravotníctva a práce na zasadnutí pracovnej skupiny k VČASNEJ INTERVENCII (12.2.2021).

Cieľom tejto pracovnej skupiny je vytvoriť stratégiu, ktorá povedie k naplneniu záväzku v Programovom vyhlásení vlády „zaviesť komplexný nadrezortný systém včasnej intervencie v prirodzenom prostredí pre deti so zdravotným znevýhodnením a deti so sociálne znevýhodneného prostredia“.

Monika Fričová z Platformy rodín dôrazne pomenovala potrebu riešiť tému včasnej intervencie nadrezortne a procesne od narodenia dieťaťa, až do jeho nástupu do škôlky alebo školy a zabezpečiť takú dostupnosť a kvalitu systému, aby deti a rodiny dostali celú šírku tejto podpory.

V tejto súvislosti sledujeme aj plán rekonfigurácie poradní, ktorá s touto témou priamo súvisí. Podľa tohto plánu majú ranú intervenciu pre deti so zdravotným znevýhodnením poskytovať špecializované centrá poradenstva. Veríme, že zámer ministerstva školstva bude súčasťou nadrezornej podpory detí a ich rodín v teréne.

Galéria

Zdieľať

Späť na zoznam