Newsletter: 3/2020

02. október 2020

Milí členovia a podporovatelia Platformy rodín detí so zdravotným znevýhodnením, v pandemickom období sa každý z nás dostal do situácií, ktoré  sme pred tým neriešili. Museli sme sa vysporiadať so zmenou životného štýlu a naďalej žiť v prispôsobovaní sa vyhláseným obmedzeniam. Pracovný život u nás v Platforme  sa preniesol do virtuálneho sveta, v ktorom sme pracovali na projektoch. Tie najzaujímavejšie Vám prinášame v Newsleteri č.3.

Newsletter: 2/2020

01. jún 2020
Milí rodičia, podporovatelia a priatelia, Svetlo sveta uzrel Newsletrer č.2/2020, ktorý Vám s radosťou posielame. Je nám potešením, že Vás takto pravidelne budeme informovať o novinkách z Platformy rodín detí so zdravotným znevýhodnením.

Newsletter: 1/2020

17. apríl 2020
Milí rodičia, podporovatelia a priatelia, Svetlo sveta uzrel Newsletrer č.1/2020, ktorý Vám s radosťou posielame. Je nám potešením, že Vás takto pravidelne budeme informovať o novinkách z Platformy rodín detí so zdravotným znevýhodnením.