Vzdelávanie

  1. KDE SA DOZVEDIEŤ VIAC

Informácie o súčasnom krízovom vedení vzdelávania na Slovensku pravidelne aktualizujú na portáli ucimenadialku.sk. Okrem usmernení MŠVVaŠ SR tu nájdete aj veľa odporúčaní, inšpirácií a podpory pre rodičov.

  1. VZDELÁVAME DIEŤA SO ŠVVP DOMA

Ak je to možné, na učenie si vyčleňme pravidelný čas počas dňa, aby dieťa vedelo, kedy je čas pracovať a kedy oddychovať. V prípade, že je rozsah domácich zadaní zo školy pre dieťa a našu situáciu doma nezvládnuteľný, vysvetlime to učiteľovi a dohodnime sa na riešení.

Okrem našich tipov na aktivity s deťmi môžeme využiť aj:

  • nápady zverejnené na stránke www.zavretaskola.sk
  • námety na to, ako rozvíjať zručnosti detí i dospelých s mentálnym znevýhodnením a PAS, vrátane voľne stiahnuteľných inštruktážnych videí a procesuálnych schém, nájdete na myworkismyfuture.eu a na f84.sk.