Späť na zoznam

Aká je realita budovania inkluzívneho vzdelávacieho systému na Slovensku ?

Pred 11 rokmi, ratifikáciou Dohovoru o právach osôb so zdravotným postihnutím, prijala Slovenská republika záväzok budovať inkluzívny vzdelávací systém. Aká je realita?

V relácii Kontakty na túto tému diskutovala naša Zuzka Suchová a Viktor Križo z našej partnerskej organizácie Inklucentrum – Centrum inkluzívneho vzdelávania.

https://www.rtvs.sk/radio/archiv/11380/1749187

Galéria

Zdieľať

Späť na zoznam