Späť na zoznam

ĎALŠIE SOCIÁLNE SLUŽBY

  • 24. 11. 2021

Prepravná služba (známa aj ako tzv. „sociálne taxi“) slúži na prepravu osôb s ŤZP odkázaným na individuálnu prepravu podľa posudku ÚPSVaR, ale aj ľudí, ktorí sa kvôli svojmu zdravotnému stavu dočasne nedokážu dobre pohybovať (napríklad majú zlomenú nohu). Využiť ju teda môžu aj tí, ktorí inak nespĺňajú podmienky na poberanie príspevkov súvisiacich s prepravou od ÚPSVaR, ale platí sa úhrada, ktorú si stanoví obec.

Príslušný paragraf zo zákona nájdete TU.

Požičiavanie pomôcok zabezpečuje obec na preklenutie obdobia, kedy si pacient vybavuje poskytnutie zdravotnej pomôcky v zdravotnej poisťovni alebo príspevok na zakúpenie pomôcky na ÚPSVaR. Takýmito pomôckami sú napr. invalidné vozíky, chodítka, toaletné stoličky, servírovacie stolíky, francúzske barle, vychádzkové palice, vaňová alebo sprchovacia stolička.

Informácie o výške úhrady, tlačivá žiadostí a konkrétne podmienky poskytovania týchto služieb v tej ktorej obci sa poskytujú na obecnom alebo mestskom úrade a sú zverejnené aj na internetovej stránke obce.

Príslušný paragraf zo zákona nájdete TU.

Sprostredkovanie osobnej asistencie je pomoc poskytovaná pre osoby s ŤZP, ktoré sú odkázané na osobnú asistenciu. Sprostredkovanie je vykonávané prostredníctvom agentúr osobnej asistencie, ktoré klientovi pomôžu pri vykonávaní administratívnych úkonov najmä

  1. s prípravou návrhov zmlúv o výkone osobnej asistencie medzi fyzickou osobou s ťažkým zdravotným postihnutím a osobným asistentom,
  2. pomoc pri spracúvaní výkazov odpracovaných hodín osobným asistentom,
  3. vyplácanie odmien osobným asistentom.

Príslušný paragraf zo zákona nájdete TU.

Sprievodcovská služba a predčitateľská služba, o ktorej sa dozviete viac TU.

Tlmočnícka služba, o ktorej sa dozviete viac TU.

Zdieľať

Späť na zoznam