Späť na zoznam

REHABILITAČNÉ STREDISKO

 • 20. 09. 2022

Sociálna služba je poskytovaná fyzickej osobe, ktorá je:

 • odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby podľa prílohy č. 3
 • slabozraká
 • nepočujúca alebo ktorá má ťažkú obojstrannú nedoslýchavosť
 • poskytovaná len na určitý čas, najdlhšie na 3 mesiace, (lehotu možno predĺžiť len raz, najviac o tri mesiace).

V rehabilitačnom stredisku sa poskytuje:

 1. sociálna rehabilitácia,
 2. sociálne poradenstvo,
 3. pomoc pri odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby,
 4. ubytovanie,
 5. stravovanie, (neposkytuje sa, keď ide o ambulantnú formu)
 6. pranie, upratovanie, žehlenie a údržba bielizne a šatstva (neposkytuje sa, keď ide o ambulantnú formu).

Príslušný paragraf zo zákona nájdete TU.

Zdieľať

Späť na zoznam