Späť na zoznam

Vláda schválila ďalšiu inflačnú pomoc vybraným skupinám obyvateľov – 26.októbra 2022

KTO VLASTNE DOSTANE DRUHÚ INFLAČNÚ POMOC OD ŠTÁTU?

Inflačná pomoc najzraniteľnejším osobám má pomôcť zmierniť následky nárastu cien energií a vysokej inflácie prostredníctvom príspevku na zvýšené výdavky na bývanie, energiu či stravu.Ide o jednorazový príspevok 100 eur pre najzraniteľnejšie skupiny, ktoré nezasiahla doterajšia inflačná pomoc.

Týmto skupinám bude príspevok vyplatený automaticky:

 nezaopatrené deti narodené od 1. júna 2022 do 31.10.2022 – vyplatené v novembri 2022

 nízkopríjmové osoby s ŤZP – vyplatené v decembri 2022

 siroty s náhradným výživným – vyplatené v novembri 2022

 domácnosti v hmotnej núdzi – vyplatené v novembri 2022 Nasledujúce skupiny musia o príspevok požiadať:

 nezaopatrené deti so súdom určeným výživným do 150 € – vyplatené do konca roka 2022

 odchovanci Centier pre deti a rodiny – vyplatené do konca roka 2022

 osoby s ukončenou náhradnou rodinnou starostlivosťou – vyplatené do konca roka 2022


Viac informácií nájdete na stránke MPSVaR: https://www.employment.gov.sk/sk/uvodna-stranka/informacie-media/aktuality/dalsie-najzranitelnejsie-skupiny-ludi-dostanu-inflacnu-pomoc.html

Zdieľať

Späť na zoznam