Späť na zoznam

Diskutovali sme s ministrom práce o zlepšení podmienok pre rodiny detí so zdravotným znevýhodnenením

Vo štvrtok 21.3. sme boli ako zástupcovia Platformy rodín, ZPMP, ZMOS a zástupcov pacientov v bdelej kóme aj s pani komisárkou Stavrovskou pozvaní na okrúhly stôl MPSVaR SR. S ministrom Erikom Tomášom a ďalšími sme diskutovali o možných riešeniach na zlepšenie kvality života pre rodiny detí so zdravotným znevýhodnením (ďalej ZZ). Navrhol:

  1. Zvyšovanie opatrovateľského príspevku bolo posledné roky na základe pevne stanovenej sumy, teraz MPSVaR navrhlo valorizačných mechanizmus. Príspevok na opatrovanie sa od 1.7.2024 zvýši na 615€, od 1.7.2025 na 662€. V roku 2026 sa opatrovateľský príspevok preleje do príspevku na starostlivosť, ktorý má mať dve zložky – časť pre rodiča starajúceho sa o dieťa so ZZ a časť na úhradu za sociálne služby, ktoré bude dieťa poberať. Žiadali sme v našich pripomienkach ku koncepcii tejto reformy, aby nehrozilo, že sa suma pre rodiča zníži, pod sumu opatrovateľského príspevku. Pán minister na našu požiadavku investovať v roku na to 2026 dostatok zdrojov odpovedal, že až na konci roka 2024 bude jasné, ako bude vyzerať s dopadom na štátny rozpočet. V pracovnej skupine na túto tému je naša kolegyňa Majka Tomaško. Bude to naďalej  sledovať.
  2. Zvýšenie limitu koľko rodič, ktorý poberá opatrovateľský príspevok, môže zarábať na cca. 700€ (2,5 násobok životného minima) – toto sa nám spolu s pani Žitňanskou podarilo presadiť ešte minulý rok. Dnes sme spolu s pani Stavrovskou navrhli, aby sa sledovanie príjmu úplne odstránilo z pohľadu výšky zárobku rodičov. K odpovedi ministerstva viac v ďalšom bode.
  3. MPSVaR SR plánuje zvýšiť príplatok k príspevku, ak rodič nepracuje zo 100 na 200€. Vzhľadom na to, že právo na prácu a aj sebarealizáciu majú aj rodičia detí so zdravotným znevýhodnením, a keď pracujeme sme my aj naše deti oveľa viac začlenení v komunite, pretože máme vzťahy mimo múrov nášho domova, navrhli sme tento príplatok vo výške 100€ prideliť všetkým rodičom. Aj tým čo pracujú. Toto nám neprešlo s vysvetlením, že aj tak jedna len o obdobie do roka 2026, keď opatrovateľský príspevok prejde do príspevku na starostlivosť v roku 2026. Tu si budeme chcieť strážiť, aby po reforme už nesledovali príjem.
  4. MPSVaR plánuje národný projekt na posilnenie odľahčovacej služby pre rodičov detí so ZZ. Prepočet je, že všetkých rodičov, ktorí majú teraz nárok na opatrovateľský príspevok a majú dieťa do 18 rokov je 8000 a z nich teraz majú odľahčovaciu službu len 4. Európsky projekt ráta s odľahčovacou službou pre všetkých 8000 detí – v terénnej (doma), ambulantnej (napr. v dennej forme domova sociálnych služieb) alebo pobytovej službe (v pobytovej forme domova sociálnych služieb). Položili sme otázky, čo s rodičmi, ktorí nemajú nárok na opatrovateľský príspevok a odľahčovaciu službu potrebujú – pán minister sľúbil, že preveria možnosti, ako by to bolo možné zabezpečiť širšie. Je potrebná novela zákona o kompenzáciách. Mali sme obavy o personálne obsadenie pozícií kvôli nedostatku personálu, pretože starostlivosť o deti so ZZ je náročná, opatrovateľov je akútne málo a nie každý z nich sa cíti kompetentný na prácu s deťmi so ZZ. Zároveň si uvedomujeme, že v ambulantných a pobytových zariadenia nie je dostatok kapacít pre deti so ZZ. Máme zato, že strategické dobudovanie kapacít všetkých troch foriem odľahčovacej služby by malo byť súčasťou národného projektu. Zostala nevypovedaná otázka: čo s odľahčovacou službou pre dospelých.
  5. Ministerstvo plánuje v roku 2025 zvýšiť dostupnosť služieb včasnej intervencie cez európsky projekt za 7,2 miliónov Eur. Toto sme dohodli v akčnom pláne ešte predvlani na pracovnej skupine k včasnej intervencii a ďakujeme odboru sociálnych služieb na MPSVaR, že pre dostupnosť a kvalitu služby včasnej intervencie robí dlhodobo veľa. Ide o takmer zdvojnásobenie kapacít. Tu sme upozornili na potreby služby aj zintenzívniť čo do počtu návštev, nie len sa zamerať na navýšenie počtu klientov. (Dostupnosť SVI je teraz 14%).

Toto stretnutie prinieslo 2 nové riešenia – zvýšiť dostupnosť odľahčovacej služby a zvýšenie príplatku k opatrovateľskému príspevku pre rodičov, ktorí nezarábajú. Všetkých 5 riešení znamená zlepšenie pre rodiny detí so ZZ, ktoré tieto benefity využijú. Zároveň sme poukázali, že riešenia z Eurofondov potrebujú náväzné financovanie zo štátneho rozpočtu.

Zostávame naďalej sledovať ako sa všetky opatrenia preklopia do praxe.

Považujeme za dôležité dodať, že kvalita našich životov je závislá aj na porozumení a prijatých opatrení rezortov školstva a zdravotníctva, s ktorými sú v komunikácii naše kolegyne Zuzka Suchová a Ľudka Belinová.

Tlačovú správu Ministerstva PSVaR k okrúhlemu stolu nájdete TU:

foto: FB Úrad komisára pre osoby so zdravotným postihnutím

Galéria

Zdieľať

Späť na zoznam