Späť na zoznam

Od obývačkových stretnutí po celoslovensky rešpektovanú organizáciu

Monika Fričová, jedna zo zakladateliek Platforma rodín detí so zdravotným znevýhodnením, bola v Prahe hosťom Nadačného fondu ABAKUS.

Monika rozpráva príbeh Platformy rodín od úplného začiatku.

Od “obývačkových stretnutí” mám, ktoré potrebovali zmenu pre svoje zdravotne znevýhodnená deti a svoje rodiny, až po rešpektovanú organizáciu ktorá:

presadzuje práva a potreby všetkých rodín detí so zdravotným znevýhodnením na ministerstvách zdravotníctva, školstva, sociálnych vecí a rodiny.

Presadzuje zmeny v zákonoch s celoslovenským dopadom. Pomáha s uplatňovaním práv aj v regiónálnych inštitúciách, úradoch a na samosprávach;

#PresadzovaniePrav&Potrieb

podporuje rodiny individuálne celoslovenskou sieťou Peer poradcov, InkluLINKOU v slovenskom a ukrajinskom jazyku či prostredníctvom komunitných aktivít a podorných skupín vo svojich regionálnych centrách;

#RodiciaRodicom

zvyšuje povedomie o zdravotnom znevýhodnení prostredníctvom kampaní #vidimToPodstatne, #neviditelnyodznak

Náš príbeh má byť inšpiráciou pre českých rodičov detí so zdravotným znevýhodnením. Monika rozpráva o tom, ako sme Platformu rodín založili, čo robíme, čo sa nám podarilo a čo zostáva naďalej pre nás výzvou.

Príbeh Platformy rodín si môžete pozrieť na linku TU:

Galéria

Zdieľať

Späť na zoznam