Späť na zoznam

Šikana aj nedostupnosť škôlok v prípade detí so zdravotným znevýhodnením.

Tento týždeň sme mali online stretnutie s Úradom komisára osôb so zdravotným postihnutím, spolu s ktorým sme v pracovných skupinách Ministerstva školstva a pripravujeme podrobnú realizáciu prijatej Stratégie inklúzie vo vzdelávaní.

Keďže zaznamenávame zvyšujúci sa počet prípadov neprijatia detí so zdravotným postihnutím do materských škôl, čo materské školy odôvodňujú tým, že na to nemajú vytvorené vhodné podmienky. To však podľa aktuálnej právnej úpravy nesmie byť dôvodom neprijatia dieťaťa. Komisárka preskúma túto situáciu a ak to bude potrebné, kompetentným inštitúciám navrhne opatrenia na nápravu.

Rovnako Úrad ponúkol pomoc pri riešení viacerých ťahajúcich sa prípadov šikany detí so zdravotným postihnutím v školách, o ktorých má Platforma rodín informácie. Pozrieme sa aj na nedostupnosť služby včasnej intervencie, ktorú zažíva čoraz viac rodín s deťmi so zdravotným znevýhodnením.

Spoločné stretnutia budú pokračovať

Foto 1: za Úrad komisára: Zuzana Stavrovská, Lenka Bodnárová, Michaela Scherhaufer

Foto 2: za Platformu rodín: Zuzana Suchová, Ľudmila Belinová (hore), Marek Smižanský, Monika Fričová (dole)

Galéria

Zdieľať

Späť na zoznam