Späť na zoznam

VOJNA NA UKRAJINE – Stretnutie s UNICEF v Bratislave.

Dnes sme sa zúčastnili na stretnutí so zástupcami UNICEF, ktorá sa snaží zabezpečiť podporu aj pre deti so zdravotným znevýhodením prichádzajúce z Ukrajiny. Vysvetlili sme im fungovanie podporných služieb na Slovensku v oblasti školstva, sociálnych veci a zdravotníctva, rovnako aj limity vychádzajúc z reálnych skúsenosti. Zástupkyne UNICEF-u navnímali limitované možnosti a výzvy, ktorým budú čeliť okrem našich detí so ZZ aj deti so ZZ z UA a ich rodiny. Možnosti a know how, ktoré chce UNICEF priniesť sú napr. zjednodušenie vstupných hodnotení pre priznávanie podpory, koordinácia, krízový manažment a prevencia možných rizík.

Galéria

Zdieľať

Späť na zoznam