Späť na zoznam

Vzdelávanie laických poradcov pokračovalo už 5. modulom – Intuitívne rodičovstvo.

S lektorkami Mirkou Ďurajkovou a Andrejkou Ladeckou z Ranej staroslivosti sme hovorili o vzťahovej väzbe, bezpečí poradcu,intersubjektivite, sociálnom učení a o tom, ako naše nastavenie môže preniesť na rodičov, ktorých podporujme.

Toto podujatie bolo podporené z dotačnej schémy Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR Programy pre mládež na roky 2014 – 2021, ktorú administruje IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže.

Galéria

Zdieľať

Späť na zoznam