Späť na zoznam

Klub rodiny – Rádia Regina RTVS – s našimi laickými poradkyňami na tému – Ako sa žije rodinám so zdravotným znevýhodnením.

V RTVS Regina Západ diskutovali naše laické poradkyne Monika Fričová, Alenka Novotná a Miška Saleh spolu s moderátorkou Tatianou Šuškovou v Klube rodiny na tému „Ako sa žije rodinám so zdravotným znevýhodnením“

Slovensko v roku 2010 ratifikovalo Dohovor OSN o právach osôb so zdravotným postihnutím. Ide o medzinárodnú zmluvu, ktorá má prednosť pred zákonmi.

Máme Národný program rozvoja životných podmienok osôb so zdravotným znevýhodnením na roky 2021-2030, ktorý zahŕňa opatrenia na plnenie Dohovoru na Slovensku.

Ministerstvá a MVO každý rok navrhujú a upravujú jeho opatrenia.

A napriek tomu nie je doteraz situácia rodín detí so zdravotným znevýhodnením ani zďaleka uspokojivá. Ako sa dnes žije takýmto rodinám – o tom sme diskutovali v Klube rodiny.

Rodiny sa vlastne spájajú, aby si pomohli, odovzdali skúsenosti, obhajovali práva svojich detí, aby žili rovnako ako ich rovesníci – symbolom organizácie je trojlístok – ktorý vyjadruje, že rodina nechce byť odlišná…

Pokiaľ ste reláciu nestihli, na priloženom linku si ju môžete vypočuť:

https://www.rtvs.sk/radio/archiv/11131/1872820

Galéria

Zdieľať

Späť na zoznam