Späť na zoznam

Novela zákona o Sociálnych službách zavádza povinnosť VUC preplácať služby Včasnej Intervencie

Platforma rodín detí so zdravotným znevýhodnením už  rok zdôrazňuje, že služba včasnej intervencie môže výrazne ovplyvniť životy rodín, ktorým sa narodí dieťa so zdravotným postihnutím.

Poradcovia včasnej intervencie podporujú rodičov, aby dokázali stimulovať svoje dieťa a viesť ho k väčšej samostatnosti. Tak dieťa nebude odkázané na nich donekonečna, ale bude sa vedieť zaradiť do života ako zdraví ľudia.

Sme radi, ze v novela zákona o sociálnych službách zohľadňuje naše požiadavky a zadáva:

  • krajom povinnosť hradiť túto službu
  • že služba včasnej intervencie sa vykonáva prevažne terénnou formou – v domácnosti rodiny.

Novela však nestanovuje konkrétnu výšku hodinovej sadzby. Radi by sme počuli názory kandidátov za županov a poslancov VUC ako túto službu plánujú financovať.

Zdieľať

Späť na zoznam