Späť na zoznam

Pripomienkovali sme Stratégiu inkluzívneho prístupu vo výchove a vzdelávaní spolu s partnermi v Inklukoalícií.

V spolupráci v našimi partnermi v Inklukoalicia sme pripomienkovali Stratégiu inkluzívneho prístupu vo výchove a vzdelávaní, ktorú do medzirezortného pripomienkového konania predložilo ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu.

Ďakujeme tiež Úradu komisára pre osoby so zdravotným postihnutím, OZ Downov syndróm a Spoločnosti downovho syndrómu na Slovensku, ktorí naše pripomienky v rámci MPK podporili.

Galéria

Zdieľať

Späť na zoznam