Späť na zoznam

28.5.2021 Projekt „Podpora tímu rodičov v Platforme rodín“ s Nadačným fondom PwC pri Nadácii Pontis

Platforma rodín vykonáva od roku 2017 advokačnú činnosť za účelom presadzovania a obhajovania práv rodín detí so zdravotným znevýhodnením. V tíme pracujú zväčša na čiastočné úväzky priamo rodičia detí so znevýhodnením. Naša práca kladie vysoké nároky na dobrú tímovú spoluprácu a efektívnu komunikáciu. Zvlášť v období prebiehajúcej pandémie, kedy sme často nútené/í vykonávať prácu z domu, je náročné koordinovať činnosti.

Zamestnanecký projekt podporený Nadačným fondom PwC pri Nadácii Pontis poskytol členkám/om tímu Platformy rodín skupinové supervízie, vedené skúsenými facilitátormi a supervízormi z partnerskej organizácie Otvorená hra. Supervízia pomohla k lepšej vnútrotímovej spolupráci, podporili sa kompetencie v tíme. Koordinácia pracovných činností je v našom každodennom pracovnom nasadení veľkou výzvou. Napriek tomu, že máme v tíme dôsledne definované tímové role a pracovné náplne, sme zároveň flexibilní. Skupinové supervízie nám pomohli k vyššej miere informovanosti o sebe navzájom, podporili vzájomnú dôveru a motiváciu. Na efektívnej koordinácii činností budeme dlhodobo pracovať.

Štyrom členkám tímu Platformy sme zabezpečili vzdelávanie a osobný rozvoj. Kurzy a školenia si zvolili podľa svojich individuálnych potrieb. Výber bol pestrý – od kurzu Excell kontingenčných tabuliek, cez vyvážený work-life balance, alternatívnu a augmentatívnu komunikáciu, až po školenie venované náročnej komunikácii v konfliktných situáciách.

Ďakujeme donorom za kontinuálnu podporu tímu Platformy rodín a tešíme sa na ďalšiu spoluprácu.

Zdieľať

Späť na zoznam