Späť na zoznam

Alternatívna správa pre výbor OSN

S podporou Nadačného fondu Telekom v Nadácii Pontis sme participovali na príprave Alternatívnej správy určenej pre Výbor OSN pre ľudí so zdravotným znevýhodnením. Spolu s ďalšími organizáciami, ktoré zastupujú ľudí so zdravotným znevýhodnením v nej hodnotíme napĺňanie práv ľudí so zdravotným znevýhodnením na Slovensku. Základom pre toto hodnotenie boli diskusie na konferencii Nezávislý život – správne otázky, ktorú organizovala SOCIA – Nadácia na podporu sociálnych zmien. Platfroma rodín detí so zdravotným znevýhodnením pripravila podklady do sekcie o vzdelávaní a včasnej intervencii. Celú správu si môžete prečítať tu Alternative Report DPOs_SLOVAKIA_2019.

Zdieľať

Späť na zoznam