Späť na zoznam

Čo sa deje, keď štát nezabezpečí včasnú intervenciu

Podľa zistení Revízie výdavkov na skupiny ohrozené chudobou alebo sociálnym vylúčením1 len 5,7% detí so zdravotným znevýhodnením (1219 rodín z 21 308) malo k 31,12.2018 k dispozícii sociálnu službu včasnej intervencie. Návštevy poradcov často nepokrývajú rozsah potrebný pre rozvoj dieťaťa a podporu rodiny (obsahovo a frekvenciou návštev), čo môže byť spôsobné aj tým, že niektorí poskytovatelia nemajú dostatok odborníkov. V poradenskom systéme je len niekoľko CŠPP, ktoré poskytujú rodine plný rozsah podpory. Všetkým zanieteným odborníkom, ktorí s vysokým osobným nasadením v aktuálnych podmienkach financovania pracujú v prospech rodín detí so zdravotným znevýhodnením (ZZ) sa chceme veľmi poďakovať a veríme, že sa daná situácia zmení a bude ich oveľa viac. Celý článok si prečítajte TU!

Zdieľať

Späť na zoznam